Logga
Startsidan Produktinfo Produktexempel Referenser Verkstaden Omoss Kontakt
Topp

Verkstaden med anor från 1920-talet
Headlinebar

Vår verkstad är belägen i Marieberg i Smedjebacken i Dalarna. Den
har funnits i Marieberg ända sedan 1920-talet! Vi är idag tre anställda, som tillsammans sköter den huvudsakliga produktionen, bestående av specialfönster i gammal stil, samt ett mindre utbud av dörrar, trappor och olika typer av listhyvling.

Större delen av kundkretsen utgörs av privatpersoner, som bygger
nytt eller renoverar, men också av mindre byggfirmor och mer omfattande beställningar. Huvuddelen av leveranserna (omkring 90 %) går till Mälardalen och Stockholmsområdet, och Stockholms Skärgård förekommer ofta i orderböckerna.

Carl Axel StrandSnickeriet, har gått i arv inom släkten Strand sedan början av
1920-talet, och har snart varit etablerat i bygden under ett sekels tid. Genom åren har vi fått från att vara en hobbyverkstad i en källare, till att bli ett enskilt snickeri med kunder över hela landet. örjan av år 1920 grundade Smedjebackssonen Carl Axel Strand (1884 - 1962) det som senare kom att bli C. A. Strands snickeri.

Carls far, Per Erik Strand, var en skicklig byggnadsarbetare och hans intresse och talang hade överförts till sonen, som under sin uppväxt varit med på många av faderns arbeten. Till en början var det även som byggnadsarbetare Carls egen snickarkarriär gestaltade sig. Under sina första yrkesverksamma år byggde han flera hus i bygden, exempelvis det som han själv bodde i tillsammans med hustrun Emmy och barnen.

Med åren stod det dock klart att Carl ville ägna sig mer åt rent snickeriarbete än husbyggande, och han bestämde sig därför för att starta en snickeriverkstad. Verkstaden byggdes således i källaren i
det hus i övre Marieberg, där Carl och familjen bodde. En klyvsåg
var den första produkten som tillverkades. Den, till en början, ganska enkla och lilla verkstaden drevs av en ombyggd cykel där utväxlingen från kedjan drev sågklingan. Detta räckte för att klyva tunnare brädor som senare kunde snickras ihop till t.ex. bi-ramar. Eftersom den drivande cykelkedjan inte var självgående, var det någon i familjen
som fick agera motor.

Från källarsnickeri till egen fabrik

Många av männen i byn fick anställning på det källarsnickeri som
Carl Strand anordnat, och de hjälpte till med produktionen, som Gammal verkstadförutom bi-ramar, även bestod av olika typer av skaft, så som släggskaft, hammarskaft och yxskaft, samt kälkar och sparkstöttningar. Bara några år efter snickeriets grundande, var produktionen så god att Carl Strand bestämde sig för att bygga en hel fabrik. År 1928 grundades så C. A. Strands snickeri, en fabrik helt i trä, belägen på andra sidan av den landsväg som gick nedanför källarsnickeriet i Carl Strands hus. Det är där vårt snickeri än idag är beläget.

Strandsparkarnas storhetstid

Tillverkningen på snickeriet bestod alltså mestadels av olika typer av skaft och sommartid gjordes även en hel del byggnadssnickerier. Vintertid var det dock stor efterfrågan på timmerkälkar och
sparkstöttingar, och de så kallade ”Strandsparkarna” blev tidigt
mycket populära. Maximalt gjordes 22 000 sparkar under en vinter!

Förödande storbrand

Snickeriproduktionen flöt på bra och far och son hade sällskap av många medarbetare från byn. Det var helt enkelt ett företag som växte. År 1944, sexton år efter det nybyggda snickeriets födelse, hände dock det som inte fick hända. En ödesdiger brand jämnade byggnaden med marken, och ingenting innanför dess väggar hade
gått att rädda.

År 1947 togs en nybyggd fabrik i bruk. Den här gången blev det en enplansfabrik som moderniserats genom att varje maskin nu hade fått en separat motor. Carl Strand var fortfarande chef och de anställda var i stort sett de samma som innan branden. I början av 50-talet kände dock Carl Strand att det var dags att låta sitt livsverk vandra vidare. Den äldsta sonen, Carl-Oskar hade avlidit i polio som ung, och eftersom yngsta sonen Erik hade varit med i snickeriet sedan barnsben, föll det sig naturligt att han tog över efter sin far. Produktionen utökades och kunderna blev allt fler.

Ägarbyte

I början av 80-talet köptes verkstaden av Lars Runesson. Han hade
för avsikt att fortsätta verksamheten med fönster och dörrar, och även satsa på en utökad marknad i Stockholmsområdet. Han köpte fabriken för att få ett komplement till den han redan hade i Söderbärke. Runesson blev dock inte så långvarig som ägare för snickeriet, då han kort efter övertagandet satte fabriken i konkurs. Lösningen på konkursproblematiken blev att företaget återigen kom tillbaka i släkten Strands ägo. Någon gång 1983-1984 tog nämligen Erik Strands son Håkan helt över fabriken och jobbar kvar än idag som företagets ekonomiansvarige.

Strand och Hjelms snickeri AB

Snickeriet, som nu mera har namnet Strand och Hjelms snickeri AB,
ägs nu av Kent Hjelm och Gunnar Broman (1956). De tog över företaget 1986 tillsammans med Håkan, och bildade då aktiebolaget Strand och Hjelms snickeri. Kent Hjelm hade då arbetat på snickeriet sedan han var fjorton år.  Till en början var de tre delägare på firman, men när Håkan övergick till den ekonomiska biten, blev det bara Gunnar och Kent kvar. Med Gunnar och Kent har företaget levt vidare och numer är det mest fönster, listverk och specialsnickerier som tillverkas i den anrika verkstaden.


Vill ni läsa mer om vår historik kan ni beställa vår bok som sammanställts av Elin Broman och Andreas Tinnerholm.Skicka oss i så fall ett mail: info@strandhjelm.se
Printer icon Skriv ut sidan!


Verkstadbg
Bottomline
| Strand & Hjelms Snickeri AB | Jobsbovägen 52, 777 90 Smedjebacken | tel: 0240-762 32 |info@strandhjelm.se |
Webdesign: Andreas Tinnerholm | www.fasanfilm.se